ข้อมูลหลัก อบต.บ้านชวน
    ประวัติ
    สภาพทั่วไป
    ข้อมูลหมู่บ้าน
    OTOP

 เกี่ยวกับ อบต.บ้านชวน
    คณะผู้บริหาร อบต.
    สมาชิกสภา อบต.
    เจ้าหน้าที่ อบต.
    รายรับรายจ่าย

 ข้อมูลสำหรับประชาชน
    สำนักปลัด
    ส่วนการคลัง
    ส่วนโยธา
    ส่วนการศึกษาฯ
    ส่วนสวัสดิการสังคม

 กฎหมายและระเบียบต่างๆ

 แผนพัฒนาท้องถิ่น


 จังหวัดทั่วไทย

 กระทรวงต่างๆ

 เว็บช่วยค้นหา

 เว็บเพื่อนบ้าน

 หนังสือพิมพ์         

 สถานีโทรทัศน์                    


ท่านที่ไม่สามารถดูไฟล์เอกสารได้
ดาว์นโหลดโปรแกรม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
เปิดลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
โครงการ จัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2556
"บ้านชวนเกมส์ ครั้งที่ 13 " ประจำปี 2556
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556
กิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวาคม
เปิดวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี 2555
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาประสิทธิ์ภาพ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกระบี่และภูเก็ต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชวน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)

หน้าที่ [1] 2 3 4 >>

 

  © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๐๐๕ - ๒๐๐๖ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด